Wie zijn we?

Kokiezier is een stichting

Kinderboerderij Kokiezier is een stichting, die uitsluitend werkt met vrijwilligers. Kokiezier is volledig afhankelijk van giften, donaties en sponsorinkomsten. We zijn daarom erg blij met elke vorm van (financiële-)ondersteuning. Hoe klein en hoe groot dan ook! Hiermee kunnen we de toko draaiende houden (denk hierbij aan: kosten voor de nutsvoorzieningen, aanschaf materialen) en de dieren van voedsel te voorzien. Ook is het onderhoud aan gebouwen, landerijen, gereedschap en werktuigen een niet onbelangrijke post op onze begroting. 

Vrijwilligers

Onze vrijwilligers zijn erg belangrijk voor de kinderboerderij. Zonder onze vrijwilligers zouden dieren niet verzorgd worden en zouden we niet open kunnen voor bezoekers. Alle medewerkers werken op vrijwillige basis.

Onze vrijwilligers zijn mensen met een hart van goud, een hart voor dieren. De een hobbelt tussen twee banen in en is er tijdelijk. Een ander doet vrijwilligerswerk naast zijn/haar betaalde baan. Iemand anders doet het naast school. Weer een ander heeft een rugzakje waardoor hij/zij op de reguliere arbeidsmarkt tegen een muur loopt. Wat is nu een rugzakje? Dat is een zak vol met kwaliteiten die niemand wil zien. In een hoekje verstopt zit een beperking, misschien meerdere die iedereen benadrukt. De een heeft moeite met het overzicht van taken, een ander met drukte, weer een ander met veranderingen. Door deze beperking kunnen zij moeilijk een betaalde baan vinden. Of het is een baan waar weinig voldoening uit te halen is. Bij Kokiezier verwachten we ook hun inzet, inzicht en het leveren van goed werk. Maar bij Kokiezier is het zoveel mogelijk overzichtelijk gemaakt. Bij Kokiezier mag je eens een dagje minder goed presteren. Maar ook al heeft er iemand een slechte dag, deze persoon is wel aanwezig en doet de taak die elke dag het belangrijkst is, namelijk de zorg voor de dieren. Juist omdat er bij Kokiezier begrip voor is, is het een goede afleiding. Moet je een rugzakje hebben om bij Kokiezier te werken? Nee hoor, helemaal niet. Er werken ook mensen die dat niet hebben en de anderen opvangen en zo nodig aanvullen op dagen waarop zij minder goed in hun vel zitten. Daarom hebben wij een sterk team. Respect voor onze vrijwilligers. Sommigen zijn er vele dagen in de week, een ander maar een paar uurtjes. Iedere vrijwilliger doet de taken, al dan niet versterkt door een collega. De kerntaken van vrijwilligers zijn: Het verzorgen van de dieren, tuinieren, verkoop vanuit de kiosk, onderhoudswerkzaamheden, schoonmaakwerkzaamheden en soms groepen ontvangen. Wij zijn regelmatig op zoek naar vrijwilligers. Omdat er mensen zijn die toch een betaalde baan krijgen, omdat er mensen zijn die andere verplichtingen krijgen of juist omdat er mensen zijn die erachter komen dat ze toch niet op hun plek zijn bij Kokiezier.

Ook vrijwilliger worden? Bel of mail gerust of kom langs, dan kijken we samen naar de mogelijkheden. 

Locatie

Waar kunt u ons vinden?

Kinderboerderij Kokiezier is gevestigd aan de Belderstraat 30, 7006SH Doetinchem. Klik op de locatiekaart hieronder voor een vergroting of om uw route te plannen.

Bereikbaarheid locatie

Kinderboerderij Kokiezier is gelegen aan de rand van de bebouwde kom, in het natuur en recreatiegebied de Wehlse Broeklanden. Ons terrein ligt aan fiets- en wandelroutes, bij de poort staat een informatiebord met daarop de informatie over deze routes. Ook onder het menu-item ‘Activiteiten’ treft u meer info over de wandelroutes en een routekaartje aan. Bezoekers die met de auto komen, kunnen via de woonwijk ‘De Huet’ te Doetinchem naar ons toe rijden of ze kunnen gebruik maken van de route via de Vogelstraat in Wehl. Dit is een doodlopende straat, maar Kokiezier is toegankelijk, na onze poort begint het fietspad, dus daar mag u niet verder. Parkeren kan bij ons op het terrein of aan het Dilleveld en het Tijmveld.