Privacyverklaring

Privacy en veiligheid

Als bezoeker van de Kokiezier.nl laat u persoonlijke gegevens bij ons achter. We vertellen u graag wat wij daarmee doen. Heeft u na het lezen van dit statement nog vragen, laat het ons dan weten via één van onze contactmogelijkheden (zie men-item ‘contact’).

Uw gegevens

Kokiezier respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verschaft, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening. Gegevensbescherming wordt behandeld. We verkopen ze niet. In bepaalde gevallen werken we samen met andere partijen, u leest hieronder wanneer en waarom. Die partijen hebben hun eigen privacybeleid en dragen daarvoor hun eigen verantwoordelijkheid, maar wij doen ons uiterste best om waterdichte afspraken te maken over uw gegevens. Mocht u het gevoel hebben dat er iets niet goed gaat, laat het ons dan weten via één van onze contactmogelijkheden (zie men-item ‘contact’).

Wat doen we met uw gegevens

Wij gebruiken uw gegevens om verschillende redenen. Wij gebruiken daarbij de gegevens die we van u ontvangen hebben. Hieronder onze redenen:

  • Wettelijke verplichting

Het kan zijn dat een overheidsinstantie, zoals politie of justitie, ons verplicht om gegevens van u door te geven. Dat doen we dan alleen als we dat echt wettelijk verplicht zijn.

  • Wat doen we niet met uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens om verschillende redenen. Wij gebruiken daarbij de gegevens die we van u ontvangen hebben. Wij zullen uw gegevens nooit verkopen aan anderen.

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Foto’s ten behoeve van publicaties

Voor het goed functioneren van onze Stichting willen wij u graag informeren over de Stichting, activiteiten, aanbiedingen en dergelijke. Ook willen wij bijvoorbeeld uitslagen van puzzeltochten e.d. en soms ook foto’s en filmpjes van activiteiten van u op internet, apps en social media plaatsen.

Bewaarplicht

Kokiezier zal persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op de grond van de wet is vereist.

Recht op inzage, wijzigen en rectificeren

Op verzoek heeft u recht op inzage, wijziging en rectificatie van uw gegevens in onze systemen. Heeft u vragen? Dan kun je altijd terecht bij onze secretaris voor informatie.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Tenslotte

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en in de separate cookieverklaring (elders op deze website te raadplegen) genoemde doeleinden te bereiken. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

De privacywet GDPR/AVG is een Europese verordening die in alle lidstaten van kracht is. Met ingang van 25 mei 2018 zijn wij verplicht aan deze wetgeving te voldoen.

Wijzigingen

Als we dit privacy statement wijzigen, zullen we dat duidelijk vermelden op onze website. In voorkomende gevallen zullen we het dan ook laten weten via de mail. U kunt dan altijd meteen reageren.

Contactinformatie

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot ons Privacybeleid en deze verklaring kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactinformatiebronnen:

Kinderboerderij Kokiezier
Belderstraat 30, 7006SH Doetinchem
Nederland
Site:  https://www.kokiezier.nl
E-mail: info@kokiezier.nl
Telefoonnummer: +31 314361350

Deze Privacyverklaring is geüpdatet op 27 februari 2024.