GRAAFWERKZAAMHEDEN VOOR STROOMAANLEG BEGONNEN

Op zaterdag 28 januari 2023 is het bedrijf ‘Grondbewerking en Groenvoorziening Sander Hunting’ uit Loerbeek samen met een aantal van onze vrijwilligers begonnen met het graven van de sleuf voor de aanleg van de stroombekabeling ten behoeve van een aantal van onze dierenverblijven. We zijn het bedrijf en tevens sponsor van onze Kinderboerderij samen met onze vrijwilligers ontzettend dankbaar, dat ze deze klus voor ons hebben opgepakt. Het project is opgezet door ons bestuurslid Fred Teunissen. Waarvoor hulde! Binnenkort hebben we dus ook in de buitenverblijven elektriciteit. Daar waar we lang op hebben gewacht, wordt thans gerealiseerd.