Nieske Neimeijer

Na een oproep op facebook voor een kadaverton kwam er al heel gauw een reactie van Nieske Neimeijer van http://www.varkensbedrijfneimeijer.nl/ dat we bij haar één konden ophalen. Nieske heel erg bedankt. Je hebt Kokiezier er een groot plezier meegedaan. ( NB. deksel lag al in de auto)