Vorig jaar hebben we al contact gehad met de gemeente over de geringe parkeergelegenheid die wij op de kinderboerderij hebben en de mogelijkheden die er zijn om het aantal parkeerplaatsen uit te breiden.  Op ons terrein was dit nauwelijks realiseerbaar en dus hebben we gekeken naar andere oplossingen.

Na overleg tussen site en de gemeente is besloten dat de voormalige camperstandplaats aan het Dilleveld gebruikt mag gaan worden als parkeerplaats voor de Kinderboerderij.  Deze standplaats bevindt zich recht tegenover de kinderboerderij en is daardoor de aangewezen locatie. De route naar de kinderboerderij wordt sinds enige tijd in de woonwijk door bewegwijzeringborden aangegeven zodat ook de bezoekers die onbekend zijn in de wijk in staat zijn om deze parkeervoorziening te vinden.

Gezien de slechte staat van de parkeerplaats  hebben wij de wens bij de gemeente geuit om deze parkeerplaats te optimaliseren. Dit is in de afgelopen paar weken tot uitvoering gekomen, inmiddels is er een ruime parkeervoorziening ontstaan die we graag promoten aan de bezoekers die met de auto bij ons willen komen.